نمایشگاه الکامپ همدان 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/23

تاریخ پایان: جمعه 97/07/27

زمان بازدید: 23الی27 مهر ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، استارت آپ

برگزار کننده: 09013106008

تلفن: 09013106008

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی همدان

آدرس: میدان عاشورا شهر همدان

الکامپ