ششمین دوره نمایشگاه الکامپ کرمانشاه 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/08/21

تاریخ پایان: جمعه 97/08/25

زمان بازدید: 21 الی 25 آبان ماه

نوع: داخلی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات، فناوری اطلاعات

برگزار کننده: 083-38382303

تلفن: 083-38382303

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، پارک شاهد

الکامپ کرمانشاه