بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/08/21

تاریخ پایان: جمعه 97/08/25

زمان بازدید: 15 الی 21

نوع: بین المللی

گروه بندی: الکترونیک، کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، مخابرات فناوری اطلاعات

برگزار کننده: 031-32603006

تلفن: 031-32603006

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

آدرس: اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون