نام شرکت: تجهیز کالای سورنا

نوع شرکت: مسئولیت محدود

موضوع فعالیت: مهندسی – تامین – ساخت ویژه

سال ثبت: 1393

شماره ثبت: 27545

شناسه ملی: برای اطلاع تماس بگیرید

کد اقتصادی: برای اطلاع تماس بگیرید

اصل گواهی ارزش افزوده

مدیر عامل: رضا اسدی