آدرس رسانه بر خط: tajhizkala.net
صاحب امتیاز: تجهیز کالای سورنا
پست الکترونیکی: info@tajhizkala.net
کد شامد: ۱-۲-۷۴۰۷۶۴-۶۵-۰-۱
وضعیت نماد: معتبر از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۵
برای ثبت امتیاز به این تارنما رو اینجا کلیک کنید.
جهت اظهار نظر و یا گزارش تخلف در ارتباط با این تارنما، روی اینجا کلیک کنید.
جهت اطمینان و امنیت بیشتر در هنگام مشاهده صفحه به نکات زیر توجه فرمایید:
• آدرس سایت با آدرسی که در این صفحه معرفی شده یکسان باشد.
• صفحه ای که مشاهده می کنید صفحه اصلی مرورگر شما باید باشد و نه یک عکس و تصویر
از یک مرورگر. از این امر اطمینان حاصل نمایید.
• آدرس این صفحه حتما با samandehi.ir آغاز شده باشد.