چهارمین دوره نمایشگاه چاپ، بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی اراک ۹۷

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران ۹۷

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته تهران ۹۷

ششمین دوره نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز ۹۷

نمایشگاه معادن و صنایع وابسته اهواز ۹۷

هشتمین دوره نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی و خدمات فنی مهندسی اهواز ۹۷

ششمین دوره نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اهواز ۹۷

نمایشگاه انرژی، آب، برق و گاز بوشهر ۹۷

نمایشگاه الکامپ و اتوماسیون اداری قائمشهر ۹۷

دومین دوره نمایشگاه و همایش تهران هوشمند برج میلاد تهران ۹۷