یازدهمین دوره نمایشگاه الکترونیک مخابرات، رایانه و فناوری اطلاعات IT رشت ۹۷