نمایشگاه آب، برق، انرژی های نو و تجدیدپذیر کرمان ۹۷

هجدهمین دوره نمایشگاه الکامپ، الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک کرمان ۹۷