نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری همدان۹۷

پنجمین دوره نمایشگاه فروش محصولات و توانمندی های واحد های تولیدی و صنعتی همدان ۹۷