نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد ۹۷

بیست و دومین دوره نمایشگاه ساختمان و تاسیسات با گرایش برج ها و ساختمان های مرتفع مشهد ۹۷

نهمین دوره نمایشگاه درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد ۹۷

هشتمین دوره نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد ۹۷