پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز ۹۷

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز ۹۷

نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات شیراز ۹۷

نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب شیراز ۹۷