نهمین دوره نمایشگاه خودرو، قطعات، حمل و نقل و صنایع وابسته زنجان ۹۷

اولین دوره نمایشگاه شهر هوشمند زنجان ۹۷

نمایشگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات زنجان ۹۷