نمایشگاه معدن، راهسازی و ماشین آلات وابسته زاهدان ۹۷

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان زاهدان ۹۷