بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان ۹۷

اولین دوره نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان اصفهان ۹۷

یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و راهداری، معدنی و ساختمانی اصفهان ۹۷

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان ۹۷

اولین دوره نمایشگاه تکنولوژی، استارت آپ و اپلیکیشن اصفهان ۹۷