چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ، کامپیوتر، برق و الکترونیک ارومیه ۹۷

سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ۹۷