هشتمین دوره نمایشگاه خودرو، قطعات یدکی و صنایع وابسته اردبیل ۹۷