چهارمین دوره نمایشگاه چاپ، بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی اراک ۹۷

دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت، ماشین آلات، ابزار آلات صنعتی و صنایع معدنی اراک ۹۷

دومین دوره نمایشگاه تولید ملی و کالاهای ایرانی اراک ۹۷

چهارمین دوره نمایشگاه آلومینیوم و صنایع وابسته اراک ۹۷

هفدهمین دوره نمایشگاه ساختمان، سیستم های گرمایشی و سرمایشی اراک ۹۷