دومین دوره نمایشگاه خودرو، قطعات وابسته و لیزینگ میاندوآب ۹۷